Integritetspolicy

1. Inledning

Erik Edins insamlingsstiftelse värnar om dina personuppgifter och gör allt för att behandla dem på rätt sätt. Därför har vi tagit fram en policy för hantering av personuppgifter, i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen kommer att ersätta Personuppgiftslagen (PUL) och har som syfte att skydda dig och dina personuppgifter ytterligare. Det innebär att du som givare tydligt ska bli informerad om hanteringen av dina personuppgifter.

2. Personuppgiftsansvarig

Erik Edins insamlingsstiftelse(802404-4722), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i våra tjänster.

3. När samlar vi in dina personuppgifter?'

  • När du skänker en gåva till Erik Edins insamlingsstiftelse
  • När du vill beställa material från Erik Edins insamlingsstiftelse

4. Vilka uppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

När du ger en gåva till Erik Edins insamlingsstiftelse godkänner du att Erik Edins insamlingsstiftelse sparar dina personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och e-post i vårt databasregister. För att hålla vårt register uppdaterat så hämtar vi kompletterande personuppgifter, såsom adress och telefonnummer. Vi sparar också information om själva gåvan, såsom datum, belopp, ändamål, betalsätt och gåvotyp. Kontouppgifter sparas endast om de lämnas i samband med ett autogiromedgivande.

Vi sparar dina personuppgifter för att kunna återkoppla till dig med tack för din gåva, information om vår verksamhet och vädjan om fortsatt stöd.

Vi behåller och behandlar dessa uppgifter i 36 månader efter din senaste gåva om du inte själv har bett om att bli borttagen ur vårt register. (Se punkt 9)

5. På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen?

Vi lagrar personuppgifter i vårt databasregister. Åtkomst till din data ges endast till Erik Edins insamlingsstiftelses anställda och förtroendevalda för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan för extern bearbetning förutom i de fall vi använder 3:e partsprodukter för att förbättra våra tjänster till dig.Då förmedlar vi vidare de personuppgifter som är väsentliga för just det tillfället och reglerar detta i avtal med leverantören.

8. Förändringar av integritetspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras kommer Erik Edins insamlingsstiftelse att publicera den uppdaterade policyn på https://www.erikedinstiftelsen.se med information om när ändringarna träder i kraft. Om Erik Edins insamlingsstiftelse genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan Erik Edins insamlingsstiftelse också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via brevutskick, e-post eller genom att publicera ett meddelande på hemsidan.

9. Dina rättigheter

Rätt till tillgång:Du kan som registrerad begära ett så kallat registerutdrag, med information om vilka personuppgifter Erik Edins insamlingsstiftelse behandlar om dig. Önskemålet ska göras skriftligt med underskrift och innehålla uppgifter om namn och personnummer på den registrerade, och skickas till:

Erik Edin-stiftelsen dataskyddsombud
Holmvägen 2
19435 Upplands Väsby

Begäran besvaras inom en månad och registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse: Om du upptäcker felaktiga data om dig har du rätt att begära att få det rättat genom att kontakta Erik Edins insamlingsstiftelse.

Rätt till radering: Du kan när du vill be om att bli borttagen från vårt register genom att kontakta Erik Edins insamlingsstiftelse.

Rätt till begränsning: Personuppgifterna (som ovan nämnt) används för utskick med information från Erik Edins insamlingsstiftelse. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta oss.

10. Säkerhet

Vi arbetar ständigt med att säkerställa att vi skyddar integriteten för alla registrerade. Det säkerhetsarbetet omfattar, i samarbete med samarbetspart, allt ifrån det fysiska skydd som behövs för lokaler och databaser till arbetet med att skydda din personliga data i alla processer och system där den hanteras.

Erik Edins insamlingsstiftelse har tillsammans med samarbetspart vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst.

11. Kontaktinformation till Erik Edins insamlingsstiftelse

Har du frågor om Erik Edins insamlingsstiftelses behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

Erik Edin-stiftelsen dataskyddsombud
Holmvägen 2
19435 Upplands Väsby

E-post: info@erikedinstiftelsen.se

Telefon: 08-6402000

Hej. Du använder en förlegad webbläsare

Vissa delar av denna websida kommer därför tyvärr inte fungera som den ska för dig. Uppdatera din webbläsare till en nyare version

×